Academic Calendar

Key dates during the academic years of 2016-2020

  
Official
Academic Calendar
2016-2017

Official
Academic Calendar
2017-2018

Unofficial
Academic Calendar 2018-2019

Unofficial
Academic Calendar 2019-2020

SummerClasses begin 1st 3 weeks (Mayterm) and full termMay 9, 2016May 8, 2017May 7, 2018May 13, 2019
 Memorial Day -- no classesMay 30, 2016May 29, 2017May 28, 2018May 27, 2019
 Classes begin 1st  5 weeksMay 31, 2016May 30, 2017May 29, 2018June 3, 2019
 Classes begin 2nd 5 weeksJuly 5, 2016July 3, 2017July 2, 2018July 8, 2019
 Independence Day -- no classesJuly 4, 2016July 4, 2017July 4, 2018July 4, 2019
 End of Summer SemesterAugust 5, 2016August 4, 2017August 3, 2018August 9, 2019
      
FallNew Faculty ReportAugust 15, 2016August 14, 2017August 20, 2018August 19, 2019
 Classes beginAugust 22, 2016August 21, 2017August 27, 2018August 26, 2019
 Labor Day -- no classesSeptember 5, 2016September 4, 2017September 3, 2018September 2, 2019
 Mid-fall Break -- no classesOctober 14, 2016October 13, 2017October 19, 2018October 18, 2019
 Thanksgiving Break -- no classesNovember 21-25, 2016November 20-24, 2017November 19-23, 2018November 25-29, 2019
 Final ExamsDecember 12-15, 2016December 11-14, 2017December 17-20, 2018December 16-19, 2019
      
SpringClasses beginJanuary 9, 2017January 8, 2018January 14,2019January 13, 2020
 Martin Luther King Day -- no classesJanuary 16, 2017January 15, 2018January 21, 2019January 20, 2020
 Presidents Day -- no classesFebruary 20, 2017February 19, 2018February 18, 2019February 17, 2020
 Spring Break -- no classesMarch 20-24, 2017March 19-23, 2018March 18-22, 2019March 16-20, 2020
 Final ExamsMay 2-5, 2017May 1-4, 2018May 7 -10, 2019May 5-8, 2020
 Spring CommencementMay 6, 2017May 5, 2018May 11, 2019May 9, 2020