Academic Calendar

Key dates during the academic years of 2013-14, and 2014-15.

  2013-20142014-20152015-2016
SummerClasses beginMay 13, 2013May 12, 2014May 11, 2015
 Memorial Day -- no classesMay 27, 2013May 26, 2014May 25, 2015
 Independence Day -- no classesJuly 4, 2012July 4, 2014July 4, 2015
 End of Summer SemesterAugust 9, 2013August 8, 2014August 7, 2015
     
FallClasses beginAugust 26, 2013August 25, 2014August 24, 2015
 Labor Day -- no classesSeptember 2, 2013September 1, 2014September 7, 2015
 Mid-fall Break -- no classesOctober 18, 2013October 10, 2014October 16, 2015
 Thanksgiving Break -- no classesNovember 25-29, 2013November 24-28, 2014November 23-27, 2015
 Final ExamsDecember 17-20, 2013December 15-18, 2014December 14-17, 2015
     
SpringClasses beginJanuary 13, 2014January 12, 2015January 11, 2016
 Martin Luther King Day -- no classesJanuary 20, 2014January 19, 2015January 18, 2016
 Presidents Day -- no classesFebruary 17, 2014February 16, 2015February 15, 2016
 Spring Break -- no classesMarch 17-21, 2014March 23-27, 2015March 21-25, 2016
 Final ExamsMay 6-9, 2014May 5-8, 2015May 3-6, 2016
 Spring CommencementMay 10, 2014May 9, 2015May 7, 2016